ENGINEERING

AUTEQ

Omdat een goed begin doorgaans het halve werk is, besteedt AuteQ ruime aandacht aan de engineeringsfase. Samen met u als opdrachtgever bespreken we uw toekomstplannen, voorkeuren en technische en financiële mogelijkheden. In overleg met u worden fundamentele keuzes gemaakt die bepalend kunnen zijn voor uw flexibiliteit en potentieel in de toekomst.

ADVIES

Automatisering roept altijd vragen op: Wat wil ik automatiseren en hoe eigenlijk? Moet, kan of wil ik ingeslepen werkwijzen veranderen in de fabriek of op het kantoor? Hoe maak ik van iedere verandering een verbetering? Wat moet ik investeren en hoeveel levert het me op? 
Zonder een gedegen advies blijven dit tot aan de implementatie onbeantwoorde vragen. De ervaring heeft ons geleerd dat deze vragen daarvóór al van een antwoord voorzien moeten zijn. De gespecialiseerde medewerkers van AuteQ adviseren u graag over de technische mogelijkheden en het raakvlak met het bedrijfskundige deel in uw organisatie.

BESTURINGSTECHNIEK

Dat er meerdere wegen naar Rome leiden, geldt zonder meer voor de automatisering. En ook hiervoor geldt, het vertrekpunt is medebepalend voor keuzes die u nu maakt: DCS, IPC’s, of een (soft-)PLC? Welk systeem is voor uw situatie het meest geëigend? Wel of niet redundant? Een centraal I/O-systeem, of juist een decentraal (remote) I/O-systeem? Welk type netwerk is het meest toepasselijk voor uw situatie? 
Veel systemen gaan gebukt onder een overload aan dataverkeer met onacceptabele response- of cyclustijden. Een zwaarder systeem ligt dan wel voor de hand. Maar is efficiënter communiceren niet een betere oplossing? 
AuteQ onderzoekt de situatie en mogelijkheden en voorziet u van een passend antwoord. Onze adviezen zijn niet gebaseerd op globale kennis, maar op kennis van details én op veel ervaring. Daarom komen wij met onderscheidende oplossingen. Met oplossingen die werken en waar u en uw medewerkers plezier van hebben.

ELEKTROTECHNIEK

Rekening houdend met normen, richtlijnen en voorschriften ontwerpt en realiseert AuteQ de elektrotechnische installaties ten behoeve van industriële productiesystemen. Veel productielocaties hebben op hun terrein een ‘eigen’ transformator staan. Vanaf dat punt pakken we de draad op. We engineeren het complete energiedistributiesysteem, de verdeelinrichtingen en het netwerk van voedingskabels, om er voor te zorgen dat er voldoende stroom aanwezig is op de plek waar dat nodig is. 
Maar AuteQ doet nog meer. Zo kunt u ook voor de engineering van het elektrotechnische deel van de besturingsinstallatie, MCC-panelen met standaard motorgroepen, frequentiegeregelde motorgroepen, I/O-systemen, sensoren, noodstopcircuits en intrinsiek veilige circuits in Ex-omgevingen bij ons terecht.