Software

AUTEQ

AuteQ is gespecialiseerd in het maken van generieke én klantspecifieke software die wordt ingezet in productieomgevingen. Met andere woorden: AuteQ levert software op diverse niveaus. Daarmee verschaffen wij middelen die u inzicht en grip geven op het productie- en logistieke proces. Daarnaast dienen onze oplossingen voor de aansturing van motoren en kleppen of complexe regelkringen, de controle van standen of posities en de meting van temperaturen en druk met behulp van een PLC.

Bent u op zoek naar een System Integrator die niet alleen complexe besturingen realiseert maar ook de eenvoudige stand-alone-systemen niet schuwt? AuteQ is uw partner. Wij voegen intelligentie toe aan uw productieproces.

MES

Manufacturing Execution System

Tussen de logistieke/administratieve automatisering, de Enterprise Resource Planning (ERP), en het Process Control System (PCS) ligt een middenlaag die wordt aangeduid met de term MES.
Waar bij ERP het accent op de klant ligt – orders worden geregistreerd en er wordt bijgehouden in hoeverre ze zijn afgehandeld – concentreert de besturingslaag (PCS) zich vooral op het productieproces. Het handhaaft bijvoorbeeld de juiste procescondities, zoals temperaturen en drukken.

MES neemt een tussenpositie in, omdat het zich focust op het product zelf en de logistiek daaromheen. Op MES-niveau wordt beslist en bijgehouden hoe het product wordt samengesteld (recept / parameters) en in welke volgorde dat gebeurt (planning). Alles wordt geregistreerd: wie, wat, waar en hoeveel. Middels overzichten en zoekfuncties kunnen actuele standen, maar ook historische acties worden getoond. Met behulp van Tracking & Tracing wordt specifiek gezocht naar het gebruik en verbruik van materiaal, inclusief partijnummers, lotnummers, etc.
AuteQ heeft zich vergaand gespecialiseerd in koppelingen tussen softwareapplicaties van diverse makelij middels XML-berichten of direct linking via de database (SQL, Dbase, ….)

Kort gezegd verbindt MES kantoor en fabriek aan elkaar. Doel daarbij is productiemanagement: beheren, plannen, sturen en informeren.
AuteQ heeft in eigen beheer een MES-applicatie ontwikkeld die luistert naar de naam MESA. Klik hier voor meer informatie.

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

Door middel van een SCADA-applicatie wordt proces- en productflow gevisualiseerd, veelal middels een flowdiagram. Daarbij wordt gebruik gemaakt van live-data uit de PLC. Momentane en actuele proceswaarden, statussen, standen en allerhande meldingen zoals ‘Alarmen’ en ‘Events’ worden getoond en waar nodig bijgehouden. SCADA geeft de operator direct zicht op het machinepark en het productieverloop. Daarmee heeft hij tegelijkertijd de mogelijkheid om snel en effectief in te grijpen op een lopend proces.
AuteQ bouwt op een rijke ervaring in een grote diversiteit aan SCADA-systemen.
(AuteQ b.v. is tevens geregistreerd Citect Integration Partner.)

PLC

Programmable logic controller

De PLC is de Process Controller op uitvoerend niveau. De PLC bestuurt, meet en regelt hardwaresystemen zoals motoren, kleppen, wegers en lengte-opnemers. Afhankelijk van verstrekte opdrachten vanuit de MES-, SCADA- of HMI-applicatie wordt het productieproces in gang gebracht en gehouden. Vervolgens zorgt de PLC voor een juiste en precieuze volgordeafhandeling, ook als zich een ongebruikelijke of ongewenste situatie voordoet.
Onze ervaring met PLC’s dateert van het begintijdperk van de Process Controller. AuteQ groeide telkens met de ontwikkelingen mee en werd zodoende expert in het programmeren van PLC’s van onder meer Siemens, Allen-Bradley (Rockwell) en Mitsubishi. Ook op het gebied van de soft-PLC bent u bij AuteQ aan het juiste adres.