Markten

AUTEQ

AuteQ is actief in meerdere markten. We zijn gespecialiseerd in automatisering, maar opereren breed. Dat leidt ertoe dat we kennis en ervaringen met verschillende branches kunnen delen. Van oudsher zijn we vooral actief in de feed & food. Daarnaast realiseerde AuteQ ook in tal van andere branches mooie projecten.

Feed

Productielijnen voor veevoeders, petfood of kalvermelk in bulk, zakgoed of kleinverpakking: voor AuteQ is het bekend terrein.

Al lange tijd zijn we actief binnen de diervoedingssector; voor deze branche hebben we dan ook de nodige projecten op het gebied van hardware en software gerealiseerd. Belangrijk kenmerk voor de productie binnen deze sector is flexibiliteit. Een spanningsveld tussen logistieke optimalisatie (kosten), ordergestuurde productie, beperkte opslagcapaciteit en hoge doorstroomsnelheden van goederenstromen maakt flexibiliteit met behoud van overzicht noodzakelijk.

De MES-software van AuteQ geeft planners en operators de middelen in handen om iedere dag deze uitdaging met een goed gevoel aan te gaan. En ondanks al deze flexibiliteit en snelheid wordt alles geregistreerd met betrekking tot gebruik (managementinformatie) en verbruik (tracking & tracing).

Food

Producten bedoeld voor menselijke consumptie worden met de grootste zorg bereid. De bewaking van hygiëne en kwaliteit zijn daarbij van het grootste belang. Dit vergt extra aandacht van de mensen die er werken, de toeleveranciers waaronder de system integrator, en niet het minst van de techniek.

Specifieke materialen, de wijze van monteren en ook de software moeten voldoen aan de hoogst mogelijk eisen. Nauwkeurig omschreven procedures, zogenoemde functional design specifications en testprocedures zorgen ervoor dat risico’s worden benoemd, geëlimineerd of beheersbaar worden gemaakt. Dit alles vraagt extra aandacht voor software.

AuteQ heeft vele jaren ervaring in deze sector van onder meer bakkerijen, de productie van zoetwaren en melk(poeder)producten.

Logistiek

Logistiek is een breed begrip. AuteQ heeft zich gespecialiseerd in dat deel van de logistiek waar het de op- en overslag van goederen betreft. Dit kan een diversiteit van materialen zijn in vaste of vloeibare vorm die al dan niet meer bewerkt hoeven te worden.

Planning van aanvoer, opslag en afvoer wordt geïntegreerd in één softwareapplicatie. De op- en overslag van goederen, in silo’s, vakken, magazijnstellingen of palletplaatsen wordt ondergebracht in de Warehouse software-module, flexibel en configureerbaar. Interne verplaatsingen of bewerkingen kunnen desgewenst worden gepland, geïnitieerd en gestuurd door een combinatie van systemen en software.